Online niet langer offside

Alhoewel België op het vlak van online verkoop voorlopig maar een meelopertje lijkt, stijgen onze cijfers toch constant. We staan echter op een kantelpunt.
Onze peiling van de voorbije weken suggereert immers dat met name de wijnconsument stilaan rijp is om het internet als een volwaardig koopkanaal of koopalternatief te accepteren.

We sluiten onze poll (zie ook de archief-knop) die als hamvraag had: koopt u al wijn online?

Wekenlang, eigenlijk al bij de start, bleven de verhoudingen nagenoeg stabiel. Er tekende zich inderdaad meteen een duidelijk patroon af.

Ongeveer 4 op de 10 (40%) consumenten zitten nog steeds in het Njet-kamp. Zij weigeren uit principe om de online-formule te gebruiken, maar verkiezen dus permanent face2face contact met (lokale?) handelaars en importeurs.

Een ongeveer even grote groep (39%) is wél enthousiast over de koopmogelijkheden via het web. Binnen deze categorie is het internet voor veel respondenten zelfs hun voornaamste koopkanaal – 2 op de 10 van de totale poll - , waarschijnlijk vooral voor wijnen die ze reeds eerder geproefd hebben en dus ‘kennen’. Het gebruikscomfort en de vaak scherpere prijzen zijn hun lokvogeltjes. Nog eens een kleine 2 op de 10 (18%) is ook reeds een virtuele wijnkoper, iets meer bij Belgische (11%) dan buitenlandse (7%) sites.

En dan rest er de middencategorie, die de pendel kan laten doorslaan in beide richtingen. Circa 2 op de 10 van onze respondenten (20%) heeft voorlopig nog geen wijnaankopen via het internet voltooid, maar stelt zich toch open tegenover dit kanaal: ze ‘denken er over’.

Conclusie: als deze laatste groep ook toehapt, beschouwt straks een meerderheid van de wijnliefhebbers het www als een zinvol alternatief – of toch minstens als een complementair kanaal – voor de klassieke wijnhandel.

Frank Van der Auwera